Død i gadens mørke ~ 1D

15052327
Stealle har hele sit liv levet skiftevis ved en plejefamilie og på gaden, lige til hendes sekstenårige fødsesdag, hvor hun valgte at stikke af og aldrig knytte sig til en familie mere, men leve sit liv som hjemløs. Hendes mor blev hurtigt alkoholiker og hendes far stofmisbruger, men af at hun kun har viden fra stjålne skolebøger, er hendes intilligens i top.

En sen november nat fik hun sat sig i en af Londons city gader, hvor folk stille er forsvundet. Det eneste hun egentligt ønskede sig var at komme væk fra alting, og ende i døden, så hun havde fundet en beskidt gammel kniv frem, og sad stille og skar frem og tilbage i sit håndled, indtil en flok drenge kom gående.
***
Udmildbart kan historien være svær og hård at læse og forstå for mindreårige!

AA
aa

1. Citat.

Citat

Livet er et spil.

Fødslen er starten.

Døden er enden.

Selvmord er mig.

Selvmord er snyd, men i værstefald ender ens liv i snyderi.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...