Dear Harry [LS]

42874386
Harry er døende, og Louis ved ikke længere hvad han skal gøre af sig selv. Hvordan kan Louis nogensinde overleve, når hans bedre halvdel er døende? Hvordan dræber han tiden, uden at slå sig selv ihjel? Eller går tiden til sidst hen og dræber dem begge, selvom det ikke var formålet?
[Denne historie er færdig skrevet]

AA
aa

1. Prolog.

Dear Harry

I tried everything. I held your hand, I played with your hair, I even tried singing to you. Nothing worked, you didn't come back to me. The nurses said it was no use anyway, that you probably couldn't hear me. But you can, can't you? I know you can. Come back soon Hazza, we miss you.

For me. For the boys.

Please.

I Love You,

Lou x

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...