Skyggens Lærling: Ny Tilværelse *Færdig*

603032102
Dette er nummer to af Skyggens Lærling: En anden historie.
Charer bliver fisket op af den store flod, efter at hun røg i. Der er gået tre uger og hun ender hos et naturfolk. Imens leder Will, Halt og Horace efter hende. Men Charer har et stort problem, der forhindre at hun kommer hjem igen. Vil Halt, Horace og Will finde hende? Eller vil de opgive? Vil hun nogensinde komme hjem?
(Jeg må gøre opmærksom på, at det ikke kun er Charer historien vil følge.)

AA
aa

1. Prolog

Alt var smerte. Hele verden var smerte. Mørket havde grebet fat i hende, og holdte hende fast i et endeløst fængsel. Hun var følelsesløs. Svævede rundt i mørket. Så stille, så fredfyldt. Hun følte intet andet. Men det ændrede sig hurtigt. Hun blev revet tilbage til en verden fyldt med smerten. Hun frøs og smerten skar igennem hver evig eneste celle. Hun havde aldrig oplevet noget så grufuldt. Så. Hun kunne få vejret, men så rev det i hendes lunger. En forfærdelig smerte skar i hendes lunger, mens hun hev efter luft. Det var ulideligt. Forfærdeligt. Hun hostede og smerten blev mere og mere tydelig. Hun åbnede øjnene og fremmede ansigter så ned på hende. Smerten kom øjeblikkelig tilbage og hun røg endnu engang ned i det dybe mørke.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...