I love you and I will always do it

55151451
Den 16 årige pige Bella har lige mistet sin far, som var hendes sidste familiemellem hun havde. Men hendes forældre havde tanke på det, fra den dag hende mor blev indlagt.
Hun bliver tvunget til at vokse op på en gård, hos nogle af hendes forældres nærmeste venner. Hvor hun bliver forelsket i deres søn Daniel. Daniel og Bella finder hurtigt kærligheden, men der opstår problemer, da Bella går lidt for meget op i skolen, og om at få en uddannelse. Og det irriterer Daniel grænseløst.

AA
aa

1. Prolog

Jeg havde aldrig troet at mit liv, skulle ende på denne her måde. At jeg skulle drukne, ved en fejl. Jeg ville ikke begå selvmord, jeg havde aldrig tænkt den tanke, aldrig. Men det ville folk tro, når de fandt mit lig. Jeg forsøgte at kæmpe mod strømmen, men uden hel. Jeg kom ikke op, nej jeg strømmen trak mig ned i staden for. Jeg kunne lige så godt give op, og tænke tilbage på de gode tider. Tilbage til da mine forældre stadig var i live, og den gang Daniel og jeg stadig var kærester. Jeg lukkede øjne, og tænkte på det. Men det var nu ikke min familie jeg tænkte på, nej jeg tænkte på Daniel. På hans varme og søde smil, hans mørkebrune hår, hans latter, men mest af alt tænkte jeg på hans øjne, de brune, varme og kærlige øjne. Til sidst kunne jeg ikke holde været mere, så jeg gav slip på det sidste luft jeg havde. Det brænde i halsen da saltvandet, strømmede ind. Jeg kunne ikke få været, så jeg lod mig synke dybere og dybere ned i havet.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...